Sign In

Kriteria Pemilihan

​​​​​​​​​​​​​​​
​​

​​​​​​​​​​>Kriteria Pemilihan

 1. Aktiviti projek yang dicadangkan hendaklah termasuk dalam bidang fokus NCTF.
 2. Dana tidak boleh digunakan untuk:
   1. pembangunan fizikal atau perbelanjaan modal (contohnya pembelian kereta);
   2. pengkomersialan; dan
   3. penajaan akademik atau biasiswa.
 3. Jumlah geran maksimum adalah RM300,000 bagi satu projek.
 4. Tempoh pelaksanaan projek antara 6 bulan hingga 24 bulan.
 5. Pemohon hendaklah juga menunjukkan:
   1. Pengalaman yang berkaitan dalam melaksanakan projek yang sama; dan
   2. Kebolehan mengurus untuk melaksanakan projek yang dicadangkan.
 6. Penerima geran tidak layak memohon geran NCTF yang lain jika pemohon belum menyelesaikan projek sedia ada yang dibiayai NCTF.​