MAJLIS PELANCARAN PROJEK SOLAR BERSKALA BESAR
01 April 2022
Sekitar Majlis Pelancaran Projek Solar Berskala Besar oleh YB. Datuk Seri Takiyuddin bin Hassan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, melalui perjanjian yang ditandatangani di antara pemaju projek Large Scale Solar (LSS) dengan Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB).
Attachments