Sign In

PolisiDasarPerundangandanGarisPanduan

  
  
Dasar Perhutanan Malaysia.pdf
  
  
  
  
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.2.pdfPolisi Keselamatan Siber KeTSA v1.28/11/2020
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.0.pdfGaris Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.030/06/2020
  
  
  
Pelan Strategik KATS 2019-2023.pdfPelan Strategik KATS 2019-20237/09/2019
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.0.pdfGaris Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.016/08/2019
Prosedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang.pdfProsedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang10/03/2019
Polisi Keselamatan Siber KATS v1.1.pdfPolisi Keselamatan Siber KATS v1.128/02/2019
  
  
  
Polisi Keselamatan Siber KATS 1.0.pdf
  
24/09/2018
  
  
  
Rangka Kerja Big Data NRE.pdfRangka Kerja Big Data NRE3/09/2017
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE 2017 v3.1.pdfGaris Panduan Tadbir Urus ICT NRE 2017 v3.15/08/2017
Pelan Pengurusan Risiko Rasuah.pdfPelan Pengurusan Risiko Rasuah5/08/2017
Pelan Strategik NRE 2016-2020.pdfPelan Strategik NRE 2016-20205/08/2017
  
  
  
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v3.pdfGaris Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v35/08/2016
National Policy on Biological Diversity 2016-2025.pdfNational Policy on Biological Diversity 2016-20255/08/2016
Pelan Strategik ICT (ISP) NRE 2016-2020.pdfPelan Strategik ICT (ISP) NRE 2016-20205/08/2016