​​​​Senarai Perkhidmatan Pembayaran Secara Elektronik bagi Jabatan dan Agensi di bawah KeTSA:

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)
 ​
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
 
Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM)