​​​​​​​​​​​​​​​​​>Aplikasi Internet

​​​Aplikasi Internet
Ja​nF​ebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJumlah
​​​1eBMGPermit
367
257
337
610
224
432
2,227
2
KeTSALib (Perpustakaan Dalam Talian)            
5​9
52
146
14690
90
583
3Carian Nama Geografi (MyGeoname)398
403
418​
263
316
350
2,148
4
Carian Kod dan
Nama Pentadbiran Tanah (UPI)
 31,300​​

836
32
2,620
20,437
8​,452


63,677
5Carian Kod Fitur dan Atribut ​
19​5
201
403
377
226
243
1,645
6
Carian Katalog Geospatial
(Bil. Pelawat)
-
359
-
403
408
406

​1,576
JUMLAH
32,31​​​9
2,10​8
1,336
4,419
21,701
9,973
71,856

>Statistik Perkhidmatan Kaunter Terpilih

​​​BilPerkhidmatan
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJumlah
1Tiada
0

JUMLAH 0

>Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Yang Tidak Selesai​

BilPerkhidmatan
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJumlah
1eBMGPermit
0

JUMLAH0

>Statistik Bilangan Pelawat Unik Laman Web

BilPerkhidmatan
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJumlah
1Bilangan Pelawat Unik
0

JUMLAH0
​​

>Aplikasi Intranet

Aplikasi IntranetBilangan Transaksi Tahun 2021​
​​JUMLAH 2020
JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNovDisJUMLAH
KeTSA*Tempahan Kenderaan
*Permohonan Menaiki Kenderaan Pejabat
28
25
160
12423
18

378
1,084
Permohonan pinjaman
*Permohonan pinjaman aset ICT
35
17
33
4756
32

220
631
Aduan ​ICT
86
68
150
10051

455
1,229
KeTSA*SPKLN
*Permohonan kelulusan ke luar negara
0
0
0
00
0
0
40
Pengurusan Stor
*Bilangan item penerimaan stok
522
1,049
8,143
7925,203
0


15,709
115,491
Pengurusan Stor
*Bilangan item
pengeluaran stok
4,395
1,593
9,437
7,9002,288
787

26,400
111,523
KeTSA*LogLatihan
*Rekod latihan warga KeTSA yang didaftar
100
221
919
87969
391

2,579
917
Sistem perpustakaan ILMU
*Sistem Pengurusan perpustakaan
12
3
38
211
0

75
3,475​

​ ​