Skop Pembukaan Semula Ekonomi Bagi Sektor Pembekalan Elektrik, Pembekalan Gas, Pengurusan Hutan, Penyelidikan & Pembangunan Perhutanan dan Perlombongan & Pengkarian