Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG) - PTG Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah Jabatan di bawah Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli (KeTSA​) telah menyediakan Perkhidmatan myUSSD untuk semakan cukai tanah dan status perserahan urusniaga dan bukan urusniaga serta pertanyaan kod mukim WPKL melalui kod pendek USSD *158#

Langkah-langkah penggunaan perkhidmatan myUSSD PPTG WPKL:


          

 

 

Caj perkhidmatan adalah seperti berikut:      
Bayaran untuk myUSSD adalah RM0.35 sehingga dua (2) minit pertama. Jika anda meneruskan sesi tersebut dalam tempoh masa 30 saat dari masa tamat sesi pertama, tiada caj dikenakan untuk  dua (2) minit tambahan untuk sesi kedua tersebut.

 Maklumat Lanjut Perkhidmatan myUSSD PPTG WPKL, klik di sini

*** Maklumat mengenai perkhidmatan myUSSD ini juga boleh didapati di Laman Web  myGovMobile.​

​