Sign In

Maklumat Bahagian

>PEJABAT SETIAUSAHA BAHAGIAN KANAN

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan)

Tuan Ahmad bin Tuan Wil Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan) Jusa C

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Bekalan Elektrik)

Mareena binti Mahpudz Setiausaha Bahagian Kanan (Bekalan Elektrik) Jusa C

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Tenaga Lestari)

Asdirhyme bin Abdul Rasib Setiausaha Bahagian Kanan (Tenaga Lestari) Jusa C

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Tanah, Ukur dan Geospatial)

YBhg. Datuk Mohd Haniff bin Hassan Setiausaha Bahagian Kanan (Tanah, Ukur dan Geospatial) Jusa C

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Mineral dan Geosains)

Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Setiausaha Bahagian Kanan (Mineral dan Geosains) Jusa C

Pejabat Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan)

Norsham binti Abdul Latip Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan) Jusa C

>SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Mohd Norhisham bin Musa Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Adzlina binti Ibrahim Setiausaha Bahagian

Bahagian Pembangunan

Hamsha bin Injau Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Kamariah binti Abu Setiausaha Bahagian

Bahagian Akaun

Zeti Azlida binti Zakaria Ketua Akauntan

>SEKTOR TENAGA

Bahagian Dasar dan Perancangan (Bekalan Elektrik)

Veliana binti Ruslan Setiausaha Bahagian

Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri

Dr. Mohamad Hamzi bin Abdul Azziz Setiausaha Bahagian

Bahagian Tenaga Boleh Baharu

Hazrey bin Tomyang Setiausaha Bahagian

Bahagian Kecekapan Tenaga

Dr. Ida Syahrina binti Haji Shukor Setiausaha Bahagian

Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES)

YBrs. Ir. Ismail bin Hashim Pengarah

Unit Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE)

Saravanan a/l Gogarajah Ketua Unit

>SEKTOR SUMBER ASLI

Bahagian Tanah

Sharifah Khadijah binti Tuan Hadi @ Said Mahadi Setiausaha Bahagian

Bahagian Ukur dan Pemetaan

Anuar bin Othman Setiausaha Bahagian

Pusat Geospatial Negara

Abrizah binti Abdul Aziz Pengarah

Bahagian Mineral

Muhammad Rosli bin Muhammad Jaafar Setiausaha Bahagian

Bahagian Geosains

Nor Azmi bin Ahmad @ Mohamad Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Biodiversiti

Dr. Khairul Naim bin Adham Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Perhutanan

Dr. Farrah Shameen binti Mohamad Ashray Setiausaha Bahagian

Unit Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD PLUS)

Kosong Pengurus REDD Plus

>UNIT DI BAWAH KSU

Unit Undang-Undang

Roslinda binti Mohd Shafie Penasihat Undang-undang

Unit Integriti

Ahmad Shukri bin Mohamad Taib Ketua Unit

Unit Audit Dalam

Rokiah binti Sahat Ketua Unit

Unit Komunikasi Korporat

Nur Fazreen binti Mohamad Kamal Ketua Unit

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Khairulnizam bin Hashim Setiausaha Bahagian