Sign In

Unit Perancangan Strategik Antarabangsa

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Memastikan dasar, pelan strategik, peraturan dan program Kementerian dan agensi-agensi di bawahnnya dirancang dan digubal dengan teratur selaras dengan keputusan Jemaah Menteri dan pelaksanaannya dipantau dengan cekap dan berkesan.
  • Mewujudkan kerangka dasar yang menyeluruh seiring dengan pe rancangan strategik Kementerian bagi rundingan-rundingan antarabangsa supaya kepentingan negara dalam isu-isu alam sekitar yang berkaitan dengan perdagangan adalah terpelihara.
  • Memastikan penyediaan maklum balas, input dan ikhtisar kepada Kementerian lain mengenai hal-hal antarabangsa dan dalam negara yang berkaitan dengan Kementerian dan Agensi-agensi di bawahnya diselaraskan dalam tempoh yang ditetapkan.

 

​​​​​​​​​​>Fungsi​​

  • Mengetuai dan menghadiri semua rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Perdagangan Serantau (RTA) bagi isu-isu alam sekitar untuk memastikan semua pendirian negara berhubung isu perdagangan dan alam sekitar dipelihara dan dipertahankan di peringkat antarabangsa.
  • Memantau hal-hal berkaitan Pelan Strategik Kementerian, Pelan Kesinambungan Perkhidmatan, inisiatif Transformasi,  dan pencapaian RKT bagi semua bahagian/jabatan.
  • Menyelia, memantau dan menyelaras mesyuarat persediaan dan pasca rundingan FTA/RTA.
  • Menyelia, memantau dan menyelaras penyediaan nota ikhtisar, nota percakapan dan maklumat bagi kerjasama serta mesyuarat antarabangsa.