Sign In

Unit Komunikasi Korporat

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kempen bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi Kementerian melalui bahan promosi, media elektronik dan media cetak;
  • Mewujudkan perhubungan baik antara Kementerian dengan pihak awam serta media melalui strategi penyampaian maklumat perkhidmatan Kementerian yang berkesan demi mencapai objektif Kementerian secara keseluruhan. 
  • Menyediakan bahan maklumat dan rujukan kepada pihak awam dan media bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi Kementerian melalui penerbitan bahan cetakan seperti buletin, laporan tahunan, brosur, risalah, rakaman foto dan video. 
  • Memastikan aduan dan cadangan orang awam dan pelanggan mengenai perkhidmatan Kementerian diselaraskan dengan lancar dan memenuhi keperluan yang dikehendaki orang awam dan pelanggan berkenaan.     
  • Memastikan orang awam yang ingin mengetahui sebarang maklumat dan pelanggan yang sedang dan telah menerima perkhidmatan Kementerian diberi layanan yang baik dan dikendalikan dengan cepat dan berkesan.

 

​​​​​​​​​​>Fungsi​​

  • Merancang dan melaksanakan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kempen bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi Kementerian melalui stesen TV dan radio; bahan promosi seperti gegantung (bunting), kain rentang (banner) dan billboard; artikel untuk sisipan akhbar; teks ucapan; dan program penyampaian maklumat perkhidmatan KeTSA dan agensi;
  • Menguruskan perhubungan awam dan media dengan merancang strategi media dalam penyebaran maklumat menerusi liputan media/sidang media, kenyataan akhbar, siaran media dan temu bual khas TV/radio/akhbar; dan program bersama media; 
  • Merancang, mengurus dan mendokumentasikan bahan maklumat bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi Kementerian melalui penerbitan bahan cetakan seperti buletin, laporan tahunan, brosur, risalah; rakaman foto; dan video bagi tujuan edaran dan rujukan pihak awam dan media;
  • Memantau dan mengurus maklum balas bagi aduan dan cadangan yang diterima melalui akhbar, surat, laman web dan yang hadir sendiri; serta aduan dari Biro Pengaduan Awam; 
  • Merancang dan mengendali urusan mendapatkan maklum balas dan kepuasan teras perkhidmatan Kementerian daripada orang awam dan pelanggan yang ingin mengetahui maklumat dan yang sedang dan telah menerima perkhidmatan Kementerian menerusi borang kaji selidik, soalan di laman web, talian telefon dan kaunter khidmat pelanggan.