Sign In

Unit Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik

​​​​​​​​​​>Objektif​​

Pembiayaan program/projek yang menyumbang kepada pembangunan Industri bekalan elektrik Negara termasuk R&D tenaga boleh baharu, pembangunan sumber manusia dan penggalakan kecekapan elektrik


 

​​​​​​​​​​>Fungsi

  • Mengurus saringan dan penilaian permohonan dana AAIBE
  • Memantau pelaksanaan projek yang dibiayai dana AAIBE
  • Menyelaras terimaan sumbangan ke dana AAIBE
  • Menyelaras selenggaraan rekod terimaan dan bayaran AAIBE
  • Menyelaras hal berkaitan pengurusan mesyuarat Jawatankuasa Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE)