Sign In

Pusat Geospatial Negara

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Mekanisme tindakan bersepadu merangkumi tadbir urus, penggubalan dasar, perundangan dan pengukuhan kolaboratif strategik geospatial negara;
  • Penyelarasan maklumat geospatial melalui kolaboratif strategik untuk keperluan pelbagai bidang;
  • Pemerkasaan kepakaran, teknologi dan perkhidmatan perundingan dalam Research, Development, Innovation and Commercialisation (RDIC) bidang geospatial .​

​​​​​​​​​​>Fungsi

  • Meneraju bidang geospatial negara secara holistik dan terselaras;
  • Melaksanakan Dasar Geospatial Negara serta menambah nilai kepada dasar-dasar negara sedia ada yang berkaitan;
  • Menyelaras pembangunan polisi dan standard geospatial berdasarkan piawaian antarabangsa (ISO);
  • Memperoleh dan menyediakan data geospatial untuk sebarang perkongsian dan menjana maklumat berkaitan untuk keperluan dalam pelbagai bidang;
  • Menyelaras dan meningkatkan kerjasama dalam pembangunan platform perkhidmatan web geospatial untuk memperkukuhkan sumber kepakaran tempatan;
  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang geospatial; dan
  • Mempromosikan penggunaan geospatial kepada semua pihak berkepentingan dalam pelbagai bidang.