Sign In

Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah

​ ​

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Melaksanakan projek-projek bekalan elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.
  • Memantau projek-projek bekalan elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang dilaksanakan oleh Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB)      
​ ​

​​​​​​​​​​>Fungsi

  • Menyelaras dan menyelia segala hal ehwal berkaitan perancangan, rekabanetuk, perolehan dan pentadbiran kontrak serta projek pinjaman SESB.
  • Merancang dan memantau segala hal ehwal berkaitan urusan di Unit pakar dan Audit dan pelaksanaan projek bekalan elektrik Sabah