Sign In

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

​​​​​​​​​​>Objektif​​

 • Memastikan Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya mempunyai struktur organisasi yang efektif untuk melaksanakan fungsinya dengan cekap dalam mencapai objektif yang ditetapkan. 
 • Memastikan semua urusan perkhidmatan dilaksanakan secara teratur mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 
 • Membangunkan sumber manusia yang cemerlang melalui latihan yang berterusan.
 • Memastikan supaya warga KeTSA dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan potensi diri secara positif melalui perkhidmatan psikologi.

 

​​​​​​​​​​>Fungsi

Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau: 

 • urusan perjawatan (penyusunan/ penstrukturan/ pengukuhan/ kajian skim/ kajian elaun)
 • urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat
 • urusan perkhidmatan, pengambilan dan pengisian jawatan
 • urusan latihan/ kursus/ Hadiah Latihan Persekutuan (HLP)
 • urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan penilaian kompetensi
 • urusan psikologi dan kaunseling
 • pelaksanaan Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) ​