Sign In

Bahagian Pengurusan Perhutanan

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Untuk memastikan kemajuan dalam sektor perhutanan dan kawasan hutan dipelihara serta dibangunkan bagi mencapai objektif pengurusan hutan secara berkekalan dan memelihara kestabilan alam sekitar.

​​​​​​​​​​>Fungsi​​


Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi berkaitan perhutanan.​

  • Mengimbangi usaha penjanaan ekonomi dalam pengurusan perhutanan.
  • Menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa bagi menjaga kepentingan negara dalam bidang perhutanan.
  • Menentukan pengurusan hutan secara berkekalan bagi memastikan bekalan sumber kayu-kayan mencukupi untuk keperluan dan kestabilan alam sekitar terpelihara.
  • Meningkatkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan perhutanan dan keluaran hutan supaya keluaran hutan dapat digunakan secara optimum dan dipelbagaikan kegunaannya.
  • Meningkatkan prestasi pengurusan hutan berdasarkan kriteria dan petunjuk Malaysia atau MC&I selaras dengan strategi dan dasar negara.
  • Mengekalkan dan menambahkan peranan sektor perhutanan selaras dengan objektif penghijauan negara dan alam sejagat sebagaimana persetujuan dalam forum-forum antarabangsa.