Bagi menyemak sama ada syarikat anda termasuk dalam 6 sektor terpilih ini, sila masukkan nombor akaun bil elektrik :

i )Untuk pelanggan TNB dan SEB sila masukkan 12 digit nombor akaun bil elektrik anda
ii )Untuk pelanggan SESB sila masukkan 7 atau 8 digit nombor akaun bil elektrik anda


No.Akaun :