Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.02020
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.22020
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.02019
Pelan Strategik KATS 2019-20232019
Polisi Keselamatan Siber KATS v1.12019
Prosedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang2019
Polisi Keselamatan Siber KATS 1.02018
Pelan Pengurusan Risiko Rasuah2017
Pelan Strategik NRE 2016-20202017
Rangka Kerja Big Data NRE2017
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v32016
National Policy on Biological Diversity 2016-20252016
Pelan Strategik ICT (ISP) NRE 2016-20202016
Dasar Keselamatan ICT NRE2015
Garis Panduan Keselamatan Fizikal NRE Versi 1.02014
Garis Panduan Penganugerahan dan Pengiktirafan2014
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v2.22014
Pelan Integriti Organisasi 2010 - 2014 (Semakan Semula)2014
Pelan Strategik 2011-2015 (Kajian Semula)2014
Pelan Strategik ICT 2011-20152014
1 - 20Next

​​​​