Sign In

Rang Undang-Undang (RUU)

​​​​​​​​​

  
  
RUU Hakmilik Strata (Pindaan) 2016.pdfRUU Hakmilik Strata (Pindaan) 2016
RUU Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016.pdfRUU Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016
RUU Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016.pdfRUU Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016
RUU Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016.pdfRUU Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016