Sign In

Mengenai KeTSA

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​>Latar Bela​​kang​​

 ​

KeTSA secara rasminya ditubuhkan pada 10 Mac 2020 susulan penstrukturan semula kabinet di Peringkat Persekutuan. Bidang tanggungjawab Kementerian ini adalah has​il penggabungan Bahagian dan Jabatan daripada dua kementerian di mana fungsi Tenaga daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar (MESTECC), digabungkan bersama fungsi Sumber Asli daripada Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Terdapat enam buah Jabatan di bawah KeTSA, satu Suruhanjaya, tiga Badan Berkanun, dua Badan Profesional dan satu Yayasan.

>Maklumat Korporat​​

 visi-misi-1.jpg

​​​​​​​​​​>Objektif​​

visi-misi-2.jpg
 

>Nilai Bersama​

visi-misi-3.jpg  

>Polisi Agensi​​

​ Senarai Polisi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) serta agensi di bawahnya :