Unit Undang–Undang (UUU) 
Faks : 03 – 8888 0917
 
Unit Audit Dalam (UAD)
Faks : 03 – 8889 3340
 
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Faks : 03 – 8889 4763
 
Unit Integriti (UI)​
Faks : 03-8888 0731
 
Bahagian Tanah, Ukur Dan Pemetaan (BTUP)
Faks : 03 – 8889 3591
 
 
Bahagian Mineral & Geosains (BMG)
Faks : 03 – 8888 0291
 
 
Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) 
Faks :   03 – 8889 4851 
 
 
Bahagian Pengurusan Biodiversiti Dan Perhutanan (BBP) 
Faks : 03 – 8890 4021 ​
 
Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan (BPKN) 
Faks : 03 – 8889 2672
 
     
 Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) 
Faks : 03 – 8889 4821 
 
 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) 
Faks : 03 - 8888 0539 / 8888 0768
 
 
Bahagian Pembangunan (BP)
Faks: 03 – 8889 5604
 
Bahagian Akaun (BA)
Faks: 03-8890 3675