​​​​Senarai Perkhidmatan Pembayaran Secara Elektronik bagi Jabatan dan Agensi di bawah NRE:

Jabatan Pengaliran & Saliran (JPS)
 
Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM)