​​NRE Mobile Apps merupakan koleksi mobile application yang dibangunkan untuk memudahkan pencapaian maklumat berkaitan NRE dan Jabatan/Agensi.

​ ​​Mobile Apps ​​ ​Penerangan Platform​ ​

        Android         

IOS​Windows​
MyNRE

​MyNRE merupakan aplikasi mobil yang menyediakan maklumat berhubung Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE)

Image result for windows logo 

NRE Direktori

Pustaka Media NRE

NRE*Direktori merupakan aplikasi mobil direktori pegawai di Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE)

Image result for windows logo

Pustaka Media NRE

Pustaka Media NRE

Pustaka Media NRE menempatkan koleksi media yang berkaitan untuk warga NRE dan umum.

Image result for windows logo

NRE Malaysia Eco-Park ​

eco

NRE Malaysia Eco-Park memaparkan maklumat mengenai tempat-tempat menarik dibawah selian NRE serta pendedahan mengenai pembanguna​n ekopelancongan secara lestari di dalam kawasan-kawasan perlindungan.

Image result for windows logo
​JUPEM MyRTKnet​Picture

​Sistem MyRTKnet yang telah dibangunkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk pembekalan data kepada pengguna sama ada dalam bentuk masa-hakiki atau pasca-pemprosesan

​-

MyCHM i-Newsletter

MyHCM

iNewsletter on biological diversity in Malaysia to facilitate international access to information on the status of biodiversity studies and biodiversity management in Malaysia.

-​

myJPS

jps

myJPS merupakan satu aplikasi mobile yang telah dibangunkan untuk memberi maklumat-maklumat berikut kepada pengguna

i. Maklumat asas Jabatan - Kompendium;

ii. Maklumat hidrologi dan hebahan; 

iii. Maklumat terowong SMART dan hebahan; dan

iv. Notis​ dan keputusan tender JPS.​

​-
Public InfoBanjir

​Public infobanjir merupakan aplikasi mobil yang menyediakan maklumat aras air dan hujan semasa seperti didalam laman sesawang public infobanjir

​--​
NaFFWS Sungai Muar
 

​NaFFWS merupakan aplikasi mobil yang menyediakan maklumat ramalan aras air di lembangan sungai muar seperti didalam laman sesawang http://forecastmuar.water.gov.my

     -       ​​-

Malaysian Air Pollution Index

Memaparkan indeks ​pencemaran udara terkini Malaysia.​ ​

           -         

-​

Malaysian Enviro Knowledge

Malaysian Enviro

Introducing Department of Environment Official Digital Library Mobile Apps. Access to thousands of Digital Content related to our nation environment

--​

Semakan Kompaun Kenderaan

jps

Sistem semakan kompaun kenderaan diesel dan petrol melalui telefon pintar merupakan kemudahan perkhidmatan atas talian untuk orang awam bagi menyemak kesalahan yang dikenakan kompaun mengikut peraturan - peraturan berikut:

i. Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996

ii. Peraturan – Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996.

     -        -​

NAHRIM Hydroclimate Projection for Malaysia

Aplikasi ini memberi nilai anggaran purata dan unjuran hujan dan suhu udara bagi tahun 1970-2000, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100 pada sebarang kedudukan telefon anda berpandukan GPS. ​​

​-

​NAHRIM Sea Level Rise Projection for Malaysia

Maklumat unjuran kenaikan aras laut di pelabuhan-pelabuhan utama dan muara sungai di Malaysia mengikut tahun 2020, 2040, 2060 dan 2100​​​

-​
NAHRIM Physical Modelling Scaling Calculator

Scaling tools untuk membuat pengiraan bagi mendapatkan skala untuk pemodelan fizikal. ​​​

-​
MyPlop

​​Bela​jar dan bermain mengenai air bawah tanah.

-​
​Clean The Waterclean the water.PNG

​Clean The Water merupakan sebuah aplikasi alat mudah alih yang menggabungkan elemen hiburan dan pendidikan yang dipanggil edutainment. Clean the Water dibangunkan bertujuan untuk mendidik pengguna mengenai kualiti air sambil berhibur.

-​
​eSPEK

​Sistem pengurusan kursus bagi melihat senarai kursus, permohonan kursus, semak status permohonan kursus dan pengesahan kehadiran kursus anjuran INSTUN

      -      ​-
Kompendium JMG

​Aplikasi mudah alih bagi memudahkan rujukan segera kepada pengguna bagi memperolehi maklumat padat dan terkini mengenai aktiviti yang terdapat di JMG serta sebagai subset kepada maklumat yang tersedia dalam Laman Web dan laporan-laporan lain terbitan Jabatan.

--​
​Taman Eko RimbaCapture.PNG

​Maklumat hutan lipur dan hutan taman negeri di Semenanjung Malaysia bagi orang awam mendapatkan maklumat seperti kemudahan yang disediakan, tarikan pengunjung, bayaran masuk dan lain-lain lagi menggunakan aplikasi mobile.

   -     -     ​
​Hutan Simpan KekalHSK.PNG

​Membenarkan orang awam untuk menyemak kedudukan mereka sama ada berada di dalam kawasan hutan simpanan kekal atau sebaliknya.  Selain itu, aplikasi ini turut menyalurkan maklumat berkaitan kesalahan hutan dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

--​

​