​​​Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KATS dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

​Tajuk​ ​Format
Kawasan Berhutan di Semenanjung Malaysia dari tahun 1990-2015
​CSV , HTML
Dataset Taburan Hujan Historical Simmulated pada tahun 1984 hingga 1993 mengikut tempat di Malaysia Versi 2​
​XLS
Dataset Suhu Mid Term Projection pada tahun 2041 hingga 2050 mengikut tempat di Malaysia Versi 2
​XLS
Lokasi Tempat Menarik di Seluruh Malaysia
​XML, XLS
Places of Interest POI​
​XML, HTML

 Seterusnya>>>